Afslag på udvidelse af sommerhus indenfor 300 m strandbeskyttelseslinien

Print

Oprettet d. 3/3 - 2005

Fyns Amt meddelte afslag til udvidelse af et sommerhus med ca. 13,5 m2 samt opførelse af en gæstehytte i tilknytning til samme sommerhus. Afslaget blev stadfæstet af Naturklagenævnet.

Udvidelsen af sommerhuset var tænkt udført væk fra kysten, og gæstehytten ville, efter det amtet og Naturklagenævnet lagde til grund, være skjult af beplantning.

Naturklagenævnet udtalte i sin stadfæstelse af amtets afslag, at der fortsat kun i ganske særlige tilfælde bør meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinien, at bestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 skal administreres meget restriktivt i praksis, og at det ved ændring af strandbeskyttelseslinien fra 100 til 300 m er forudsat, at den restriktive dispensationspraksis opretholdes, således at denne udvides til den nye beskyttelseszone.

(Naturklagenævnets afgørelse af 19. november 2002, j.nr. 97-31/420-0360).

Kommentar: Afgørelsen er i tråd med mange tidligere, senest er der i Lovorientering nr. 3 2002 refereret fra Højesterets dom af 16. maj 2002 i sag II 208/2000.

Dog er der i denne konkrete sag dissens fra to af nævnets syv medlemmer, og det viser at situationen er tæt på den grænse, hvor man kan forvente en dispensation.

Der var konkret tale om udvidelse af et sommerhus på 53 m2 med i alt 13,5 m2, på den side af sommerhuset der vendte væk fra kysten, og opførelse af en gæstehytte på 9,9 m2, skjult af i forvejen eksisterende beplantning.

Før udvidelsen af strandbeskyttelseslinien fra 100 til 300 m, en udvidelse der i det pågældende amt trådte i kraft den 25. november 2001, ville udvidelsen ikke have krævet tilladelse.