Grønne fonde ophævet

Print

Oprettet d. 21/8 - 2005

Folketinget har vedtaget en lov som medfører ophævelse af den grønne fond, den grønne jobpulje, vandfonden, koordinationsudvalget for skibsrelaterede spørgsmål samt Ørestadsrådet.

Loven er en konsekvens af regeringens ønske om at sanere antallet af råd, nævn og puljer.

De berørte fonde og organisationer havde følgende formål:

Den grønne fond havde til formål at søge at engagere befolkningen i at fremme en miljøvenlig og økologisk udvikling.

Den grønne jobpulje blev oprette i 1997 med den hensigt at lade indsatsen for miljøbeskyttelsen og indsatsen for beskæftigelsen støtte hinanden.

Lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger var vedtaget med det formål at støtte investeringer og aktiviteter som havde til formål at opretholde em decentral vandforsyning.

Koordination af skibsrelaterede spørgsmål. Udvalget skulle følge den tekniske udvikling vedrørende forebyggelse af forurening fra skibe, bistå miljøstyrelsen med at samordne myndigheders arbejde, og medvirke ved udarbejdelsen af regler vedrørende skibsrelaterede miljøspørgsmål.

Ørestadsrådet var nedsat i medfør af Ørestadsloven til at yde Ørestadsselskabet I/S sagkyndig bistand med hensyn til arkitektonisk og naturbeskyttelsesmæssige spørgsmål. Ørestadsrådets opgave er i det væsentligste opfyldt.

(Lov nr. 133 af 16. maj 2002).