Varemærket kinder ikke til hinder for registrering af domænenavnet kinder.at

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 17/2 - 2005

Som bekendt er der – også i denne publikation – jævnligt offentliggjort afgørelser, hvorefter indehaveren af et velkendt varemærke kan forhindre andre i at registrere det pågældende varemærke som et domænenavn. Den Østrigske Højesteret har imidlertid nu truffet en afgørelse, der går ”imod strømmen” på dette punkt, idet man ikke fandt, indehaveren af kinder-varemærket (herhjemme kendt fra kinder æg og kinder mælkesnitter) kunne hindre registrering af domænenavnet kinder.at.

Den nærmere begrundelse var, at det pågældende varemærke som bekendt har en specifik betydning i det tyske sprog (kinder = børn) – og at den pågældende hjemmeside havde til formål at rådgive forældre om børns uddannelsesmuligheder i forskellige retninger. Til trods for, at domstolen var enig i, at varemærket kinder er velkendt, nåede man frem til, at forvekslingsrisikoen måtte anses for minimal, eftersom hjemmesidens påtænkte indhold, ikke relaterede sig til chokoladeprodukter.

En påstand om ”snyltning” (fordi der er tale om et velkendt varemærke) blev ligeledes afvist med begrundelse i, at varemærket alene er distinktivt som følge af sit layout (mens ordet selvsagt i øvrigt er beskrivende).

(Afgørelse af 3. december 2002 fra Den Østrigske Højesteret).