Tredimensionelle varemærker - Bacardi & Company Ltd.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 28/1 - 2005

Bacardi & Company Ltd. påklagede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse vedrørende selskabets ansøgning om registrering af en blå-tonet flaske til Patentankenævnet. Patent- og Varemærkestyrelsen havde afslået registreringen med den begrundelse, at der var tale om en gengivelse af varens emballage uden kendetegnsfunktion og at det ansøgte varemærke derfor ikke havde fornødent særpræg i henhold til Varemærkelovens § 13. Patent- og Varemærkestyrelsen fandt ej hel-ler, at der var dokumenteret indarbejdelse af mærket i Danmark.

Ankenævnet ændrede afgørelsen og fandt, at mærket havde fornødent særpræg. Nævnet hæftede sig i den forbindelse særligt ved, at mærket var registreret som EF-varemærke. (Patentankenævnets afgørelse af 18. november 2003)

Kommentar: Der er givetvis tale om en type sager, som der kommer flere af – jfr. blandt andet nedenfor.