Toyota Danmark A/S´ misbrug af dominerende stilling med diskrimination og urimelige forretningsbetingelser

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 26/8 - 2005

En autoriseret Toyota-reparatør der ikke samtidig var autoriseret Toyota-forhandler havde klaget over, at Toyota Danmark A/S på en række punkter havde misbrugt sin dominerende stilling i Danmark. Klageren mente, at Toyota diskriminerede mellem autoriserede Toyota-reparatører, der ikke er en del af forhandlernetværket, og de Toyota-reparatører der er en del af forhandlernetværket.

Det drejede sig om forhold som leasing af lånebil, skiltningskrav, brug af varemærker og indbetaling af erstatning m.v., som reparatøren mente alt i alt var urimelige forretningsbetingelser.

For at finde ud af, om der foreligger misbrug af dominerende stilling skal Konkurrencerådet i første omgang finde ud af, hvor stor en markedsandel virksomheden har. Det at udfinde denne forudsætter, at man først definerer det marked, som virksomheden er på, dels geografisk og dels i produktmæssig henseende.

Det relevante geografiske marked afgrænsede Konkurrencestyrelsen til Danmark.

Det det relevante produktmarked fandtes at være markedet for autoriseret reparation af Toyota-biler, og derimod ikke det almindelige marked for reparation af biler, hvor Toyota Danmark A/S utvivlsomt ikke ville have en dominerende stilling.

Denne konklusion, som naturligvis var helt afgørende for udfaldet af Konkurrencerådets afgørelse, understøtter Konkurrencestyrelsen med, at en hypotetisk lille varig stigning i den relative omkostning ved at være autoriseret Toyota-reparatør ikke vil gøre det attraktivt for en Toyota-reparatør at opgive Toyota-autorisationen til fordel for en anden autorisation. Ydermere henviste Konkurrencestyrelsen til, at mindre ændringer ikke ville gøre det interessant at overgå til status som uautoriseret Toyota-reparatør. Disse parametre er gode til at gennemføre testen af hvilket marked man befinder sig på, og afgørelsen er derfor illustrativ.

Da der var tale om et så relativt smalt marked, som man således var nået frem til, havde Toyota Danmark A/S en så væsentlig markedsandel, at man havde dominerende indflydelse.

Dermed var det første led i betingelserne for at kunne statuere misbrug af dominerende indflydelse opfyldt, og Konkurrencerådet måtte beskæftige sig med, hvorvidt der forelå et misbrug af denne dominerende indflydelse. Her fandt Konkurrencerådet, at Toyota Danmark A/S havde anvendt ulige vilkår overfor handelspartnere, der derved stilledes ringere i konkurrencen. Alt i alt fandt retten, at der forelå et misbrug af Toyota Danmark A/S´ dominerende stilling.

Konkurrencerådet påbød Toyota Danmark A/S at ophøre med denne adfærd.

(Konkurrencerådets afgørelse af 25. maj 2005)