Tivoli taber til småkageproducent.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 3/2 - 2005

Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, der siden 1843 har drevet forlystelsespark i København under betegnelsen Tivoli, havde med virkning fra 1967 fået registreret ordmærket Tivoli som varemærke for en række varer og tjenesteydelser, herunder for et begrænset antal varer i vareklasse 30, men ikke for kager og småkager.

Jacobsens Bakery havde i hvert fald siden begyndelsen af 1970erne solgt småkager under betegnelsen Tivoli. Siden den 10. februar 1998 havde Jacobsens Bakery endvidere haft registreret ordmærket Tivoli som varemærke for kager, småkager, kiks, biscuits og vafler.

Kjøbenhavns Sommer-Tivoli anlagde sag mod Jacobsens Bakery med påstand om, at Jacobsens Bakery skulle ophøre med at anvende ordet Tivoli for småkager og skulle udslette registreringen af varemærket herfor. Endvidere påstod Kjøbenhavns Sommer-Tivoli Jacobsens Bakery dømt for i strid med markedsføringsloven at have anvendt nogle Tivoli-motiver på kageposerne og kagedåserne og krævede et vederlag herfor.

Højesteret fastslog, at Kjøbenhavns Sommer-Tivoli ikke kunne forbyde Jacobsens Bakery at bruge varemærket Tivoli i forbindelse med salg af småkager. Højesteret fastslog endvidere, at det ikke var godtgjort, at Kjøbenhavns Sommer-Tivoli havde erhvervet en ophavsret eller varemærkeret til afbildning af Tivoli-gardere, og at Jacobsens Bakerys afbildning af Tivoli-gardere på småkageposer påtrykt ordene TIVOLI DANISH COOKIES ikke indebar en overtrædelse af markedsføringsloven. Højesteret fastsatte endelig den betaling, som tilkom Kjøbenhavns Sommer-Tivoli som følge af, at Jacobsens Bakery havde solgt småkager i kagedåser med fotografi af Tivoli-Slottet og et særligt Tivoli-logo til 150.000 kr.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

(Højesterets dom afsagt den 1. februar 2005 - Sag 408/2003)