Registrering af ordmærket TRO PÅ SKØNHEDEN

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/7 - 2005

Sagen var indbragt for ankenævnet af Lancôme Parfums i anledning af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. februar 2001. Styrelsen fastslog i afgørelsen, at mærket ikke kunne registreres på grund af manglende særpræg og adskillelsesevne, ligesom et sådant slogan burde kunne anvendes frit af enhver, og at en enkelt erhvervsdrivende derfor ikke skulle have eneret til dette. Ankenævnet omgjorde imidlertid afgørelsen, idet man tilsluttede sig Lancômes synspunkter om, at mærket er suggestivt og ikke mindst i den givne sammenhæng præsenterede en særpræget ordsammenstilling, for hvilken der ikke fandtes at være noget friholdelsesbehov.

(Patentankenævnets afgørelse af 13. marts 2002)