Passivitet og selskabsnavne som varemærke

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 28/3 - 2006

Virksomheden A blev i 1989 registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med navnet In Vitro A/S. I 2001 fik selskabet B ændret sit navn til Invitrogen A/S hos styrelsen. A gjorde indsigelser og anlagde senere sag mod B med påstand om at selskabet ikke længere måtte bruge navnet Invitrogen A/S som selskabsnavn, og at selskabet skulle fjerne navnet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Højesteret var enig med A i, at Invitro A/S og Invitrogen A/S har en sådan lighed, at der kan ske forveksling mellem navnene, at selskaberne har samme kundekreds og at selskaberne er konkurrerende. B havde imidlertid brugt navnet Invitrogen siden starten af 1990’erne, og A var antageligt blevet bekendt hermed på et tidligere tidspunkt, men valgte først i 2001 at anfægte brugen af navnet. Højesteret fandt herefter, at idet A først anfægtede navnet i 2001, havde selskabet udvist passivitet, og kunne derfor ikke anfægte B’s brug af navnet Invitrogen A/S.

(UfR NyhedsService 2005/47/146 H)