Offentliggørelse af personaleoplysninger på Internettet

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 2/11 - 2005

Datatilsynet har offentliggjort en vejledning om virksomheders offentliggørelse af personaleoplysninger på Internettet.

Kort beskrevet er reglerne således, at kun oplysninger, der må opfattes som en naturlig del af oplysningerne om arbejdspladsen - dvs. at den ansattes navn, stilling, arbejdsområder og f.eks. direkte telefonnummer, må offentliggøres uden den ansattes udtrykkelige samtykke. Derimod vil fotos af den ansatte normalt blive betragtet som værende private - således, at den ansatte altså kan modsætte sig at få et portrætfoto gengivet på arbejdsgiverens hjemmeside, også selv om det pågældende billede - som det er praksis på mange virksomheder - måske netop er taget med dette som det primære formål.

Kravet om, at den ansattes samtykke skal være udtrykkeligt, skal forstås ret bogstaveligt, idet Datatilsynet allerede nu har fastslået, at den blotte undladelse af at gøre indsigelse, ikke er tilstrækkeligt. Der kræves en aktiv handling - hvilket eksempelvis kan være, dersom den ansatte f.eks. selv - frivilligt - har deltaget i udformningen eller udvælgelsen af de pågældende oplysninger.

For virksomheder, der har oplysninger om de ansatte på hjemmesiden og som har behov for offentliggørelse af mere end de rene "kerneoplysninger", må det således anbefales, at der allerede i ansættelseskontrakten indarbejdes nærmere bestemmelser om, hvilke yderligere oplysninger, der må gives
(Datatilsynets vejledning af 27. maj 2001).