Misbrug af dominerende stilling

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 24/2 - 2006

Laurids Knudsen A/S (tidligere LK A/S) blev i 2002 idømt diverse sanktioner af konkurrenceankenævnet som følge af misbrug af dominerende stilling i relation til konkurrencebegrænsende rabataftaler med grossister (aftaler indeholdende bestemmelser om mindstekøb og rabatter, der afhang af størrelsen på forudbestillingerne).

Konkurrenceankenævnets afgørelse blev af LK indbragt for Landsretten, som fandt, at det relevante marked korrekt var afgrænset til markedet for stikkontakter til faste installationer i Danmark. Det var under sagen ubestridt både at LK indtog en dominerende stilling på dette marked og at rabatterne var egnede til at binde kunderne til LK.

Imidlertid havde LK anført, at de pågældende rabatter var omkostningsbegrundede og dermed ikke udgjorde et misbrug af dominerende stilling.

Dette fandt Landsretten imidlertid ikke godtgjort, ligesom Landsretten heller ikke fandt, at Konkurrencerådet havde begået formelle fejl ved afgørelsen.

(Østre Landsrets dom af 6. December 2005)