Mazda Motor Danmarks misbrug af dominerende stilling

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 11/1 - 2006

Virksomheder der besidder en dominerende stilling på det marked de er på skal i særlig grad være varsomme med at fastsætte samarbejdsvilkår med deres kunder og denne dom illustrerer hvornår der foreligger misbrug af dominerende stilling.

Mazda Motor Danmark (Mazda) havde iværksat en række tiltag, som en reservedelsgrossist mente måtte være iværksat med henblik på at afskrække de autoriserede forhandlere og reparatører fra at anvende alternativt leverede originale reservedele.

Blandt andet havde Mazda meddelt sine kunder, at de agtede at foretage uvarslede kontrolbesøg, hvorunder de skulle have adgang til alle dele af kundernes forretninger og ikke mindst reservedelslageret. Mazda truede med at stoppe leveringen af reservedele til værksteder, som nægtede Mazdas kontrollører adgang.

Konkurrencestyrelsen anførte, at vilkåret ville betyde, at autoriserede forhandlere og værksteder ville være mere tilbageholdende med at købe originale Mazda-reservedele fra Mazdas konkurrenter og med at købe ”uoriginale reservedele”.

Mazda anførte, at den fysiske kontrol var nødvendig for at sikre, at forhandlere og reparatører ikke har produkter på deres lager, der krænker Mazdas varemærke.

Konkurrencestyrelsen anerkendte behovet for et samarbejde mellem Mazda og de autoriserede reparatører omkring en kontrol af varemærkebærende produkter, men fastslog, at et sådant samarbejde ikke bør give den ene part videre beføjelser i forhold til den anden, end hvad der er nødvendigt for varetagelsen af den fælles beskyttelsesinteresse for to loyale samarbejdspartnere, der indgår i et gensidigt kontraktforhold.

Konkurrencestyrelsen fandt imidlertid, at et system baseret på et samarbejde i tilfredsstillende grad ville have varetaget beskyttelsesinteressen og at et krav om fysisk kontrol var urimeligt.

På denne baggrund fandt Konkurrencerådet, at Mazda havde misbrugt sin stilling på engrossalg af originale Mazda-reservedele i Danmark, og påbød Mazda at ændre dette vilkår i sine forretningsbetingelser.

(Konkurrencerådets afgørelse af 26. oktober 2005)