Fransk domstol beordrer musikselskab til at yde godtgø-relse til kunder, der har købt CD-er med antikopiering.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 14/10 - 2005

En domstol i Nanterre, Frankrig har den 2. september 2003 besluttet, at musikselskabet EMI skal godtgøre en forbruger prisen på en CD, der var beskyttet med antikopieringsteknologi, som afskar forbrugeren fra at afspille CD-en i sin bil. Retten mente, at CD-en indeholdt en skjult fejl, som afskar normalt brug.

Retten tog alene stilling til den konkrete sag og udtalte sig således ikke om, at alle CD-er, der indeholder kopieringsbeskyttelsessystemer, er mangelfulde – således som en forbrugerrettighedsgruppe havde bedt om.

En tidligere afgørelse fra juni 2003 – ligeledes mod EMI – har i øvrigt pålagt EMI at mærke relevante CD-er med en note om, at den pågældende CD-er muligvis ikke kan afspilles på alle maskiner eller bilstereoanlæg. (Fransk domstols afgørelse af 2. september 2003)