Forvekslelige varemærker og produkter der passer til Gillettes barbergrej

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/8 - 2005

En virksomhed ved navnet Dailycare ApS markedsførte barbergrej og angav, at deres produkter passede til Gillette Sensor, Sensor Excel m.v. Det protesterede Gillette over.

Gillette Group Danmark A/S og The Gillette Company havde retten til varemærkerne GII og GII PLUS. Dailycare registrerede varemærkerne G3, TGII og TGII PLUS, hvilket Gillette tillige protesterede over.

Sø- og Handelsretten behandlede sagen.

Retten fandt vedrørende varemærkeproblematikken frem til, at forbrugerne kunne få den opfattelse, at der var en forbindelse mellem Gillette og Dailycares produkter, og Dailycares varemærker fandtes derfor forvekslelige med Gillettes.

At Dailycare derimod angav, at deres produkter passede til Gillette Sensor og Sensor Excel m.fl. fandtes at være en nødvendighed for, at forbrugerne kunne forstå, at Dailycares barberblade kunne bruges som tilbehør til Gillettes produkter, og dette fandtes derfor ikke i sig selv at være i strid med god markedsføringsskik. Der var med den angivelse således ikke tale om en krænkelse af Gillettes varemærker.

(Sø- og Handelsrettens afgørelse af 17. maj 2005 i sag nr. V-122-02)