Forbud mod erhvervsmæssig fotokopiering af faglitteratur.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 2/6 - 2006

Kopicenter dømt til at betale vederlag for ulovlig udnyttelse.

Et kopicenter fremstillede fotokopier af mindst 349 forskellige faglitterære værker med henblik på salg eller viderekopiering ud fra ”masterkopier”, som kopicenteret havde taget.

I overensstemmelse med påstande fra Den Danske Forlæggerforening og Brancheforeningen for Undervisningsmidler statuerede Landsretten, at kopicenteret herved havde handlet i strid med ophavsretslovens § 12, stk. 1.

Kopicenteret blev dømt til at betale kr. 400.000,- til Den Danske Forlæggerforening og Brancheforeningen for Undervisningsmidler i vederlag for den ulovlige udnyttelse samt omkostningerne ved fogedrettens bevissikringsundersøgelse.

Da kopicenteret også efter bevissikringsundersøgelsen var fortsat med krænkelserne, toges nogle forbudspåstande som Den Danske Forlæggerforening og Brancheforeningen for Undervisningsmidler havde nedlagt, til følge.

(Vestre Landsrets dom af 24. januar 2005 i anke 10. afd. B-2617-03)