EU tilslutter sig Madrid-protokollen.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 18/10 - 2005

Med virkning fra den 1. oktober 2004 har EU tilsluttet sig Madrid-protokollen, således at der nu er forbindelse mellem det varemærkeretlige system i EU og Madrid-systemet.

En EU-varemærkeansøgning eller registrering kan herefter anvendes som basis for en international ansøgning under Madrid-protokolsystemet, således at indehavere af EU-varemærker kan søge om varemærkebeskyttelse i 64 lande uden at dette skal baseres på et nationalt varemærke. OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) kan således fremover bearbejde og fremsende ansøgninger til WIPO i Geneve.

Tilsvarende vil den nye forbindelse gøre det muligt for ansøgere i Madrid-protokollande at designere EU i deres varemærkeansøgninger. EU-varemærkeansøgninger, der indgives via Madrid-protokollen vil fremover kun blive offentliggjort i et af "protokolsprogene" (det vil sige engelsk, spansk og fransk) og tilsvarende vil OHIMs databaser fremover ikke indeholde alle beskyttede EU-varemærker.

Det kan afslutningsvis tilføjes, at det er væsentligt dyrere at designere EU via en Madrid-protokolansøgning end at indgive en EU-ansøgning direkte til OHIM (ca. dobbelt pris).

Det juridiske grundlag for ændringerne findes i Rådsdirektiv 1992/2003 samt Kommissionens direktiv 782/2004 og direktiv 782/2004.

(European Union – 20. juli 2004)