DK-Benzins anvendelse af ordene netto og nettopriser

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/10 - 2005

Netto A/S havde anlagt sag mod DK-Benzin A/S med påstand om, at DK-Benzin skulle anerkende at have været uberettiget til ved markedsføring af dagligvarer at anvende kombinationen af dels ordet NETTO alene eller ordet NETTO i sammensætningen NETTOPRISER, dels bundfarven gul og tekstfarven sort.

Baggrunden for sagen var, at parterne i sin tid havde indgået et forlig, der forpligtede DK-Benzin til at afstå fra at anvende betegnelsen NETTO og NETTOPRISER i visse sammenhænge.

På en DK-Benzin tankstation blev Netto imidlertid opmærksom på en brug af et banner, som efter Nettos opfattelse stred mod Nettos rettigheder. Retten lagde til grund, at DK-Benzins bannere var omfattet af forliget, og at DK-Benzin måtte være klar over dette. DK-Benzin havde således handlet i strid med det indgåede forlig.

Retten skulle ydermere tage stilling til, hvorvidt en anvendelse af betegnelsen NETTOPRISER, der på grund af andre farvekombinationer faldt uden for forliget, krænkede Nettos varemærke- og markedsføringsretlige stilling. Retten anførte hertil, at der ikke forelå en krænkelse af forliget eller Nettos rettigheder, idet ordet nettopriser er et generelt og sædvanligt anvendt ord, der signalerer lave priser.

(Sø- og Handelsrettens afgørelse af 18. juni 2002).