Class International BV mod Colgate Palmolive, Unilever, Smithkline Beecham og Beecham Group - varemærkeindehavers rettigheder over varer i transit

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 3/1 - 2006

Smithkline Beecham og Beecham Group var indehavere af EF-varemærket AQUAFRESH blandt andet for tandpasta. Class International havde indført en container med tandpasta med varemærket AQUAFRESH til Rotterdam. Varerne, der var originale, var købt i Sydafrika.

Sagens primære spørgsmål var, om varer i transit kan betegnes som anvendelse af et varemærke, og dermed om en varemærkeindehaver kan modsætte sig, at varer fra tredjelande, der ikke tidligere af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført i EU, bringes ind på en medlemsstats område i transit uden hans samtykke.

Domstolen udtalte, at den import, som varemærkeindehaver kan modsætte sig, forudsætter at varerne bringes ind i EU med henblik på at blive markedsført dér. Endvidere må det forudsættes, at overgang til fri omsætning, som er en betingelse for markedsføring i EU, kun er én af de muligheder, der foreligger for en erhvervsdrivende, som har bragt varer ind på Fællesskabets toldområde og derfor ikke i sig selv udgør en erhvervsmæssig anvendelse af varemærket i EU. Endelig udtalte Domstolen, at det påhviler varemærkeindehaveren at bevise, at varerne, der er forsynet med varemærket, er overgået til fri omsætning, eller at der foreligger salg eller udbud til salg af varerne i Fællesskabet.

(Præjudiciel afgørelse af 18. oktober 2005 fra EF-Domstolen i sag C-405/03).

KOMMENTAR:
Afgørelsen forekommer på visse punkter at være i modstrid med en dansk Sø- og Handelsrets afgørelse fra september 2005. Den vedrørte varemærket Diesel. Sø- og Handelsretten fandt, at det danske varemærke for tøj, Diesel, var til hinder for, at et irsk firma, der solgte tøj i Irland under samme varemærke, og som i Polen havde fået produceret noget tøj, der derefter skulle transporteres til Irland, lovligt kunne transportere tøjet gennem Danmark.