Burberry mod CH International I/S

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 3/6 - 2005

DIFO har truffet afgørelse om, at domænenavnet Burberry.dk skal overføres til det britiske moderfirma Burberry Ltd., idet den registrering, der var foretaget af CH International var i strid med den danske varemærkelov.

CH International var Burberrys danske distributør i mere end 40 år, nemlig frem til efteråret 2000, hvor Burberry opsagde samarbejdet på grund af manglende betaling for leverancer. I juni 2000 foranledigede CH International domænenavnet Burberry.dk registreret. Burberry UK blev ikke orienteret om registreringen før end i 2001, altså efter samarbejdets afslutning.

DIFO panelets begrundelse for afgørelsen er dobbelt, idet panelet for det første fandt CH Internationals brug af domænenavnet misvisende, eftersom internetbrugerne blev forledt til at tro, at firmaet fortsat var autoriseret af Burberry til at bruge varemærket Burberry og Burberrys, der begge er registreret i Danmark for tøj.

For det andet fandt panelet, at registreringen af domænenavnet stred mod Varemærkelovens § 4 om snyltning på velkendte mærker.

(DIFO (Dansk Internet Forum) 15. januar 2003).