Ansvar for salg af kopivarer, Sø- og Handelsrettens dom af 25. januar 2006

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 6/4 - 2006

Sagen vedrører Coops salg af nogle T-shirts indkøbt hos selskabets sædvanlige leverandør Natex. T-shirtene blev markedsført i Coops tilbudsaviser og efterfølgende solgt i selskabets Kvickly-butikker. Virksomheden Bestseller henvendte sig til Coop og forlangte salget af de pågældende T-shirts standset, idet man anførte, at de var kopier af T-shirts originalt designet af Bestseller. Coop trak varerne tilbage fra butikkerne og returnerede dem til Natex, der solgte restpartiet i Letland.

Bestseller anlagde herefter sag ved Sø- og Handelsretten med påstand om at Coop og Natex ikke måtte importere, markedsføre og sælge T-shirts med Bestsellers design, samt at selskaberne skulle pålægges at betale erstatning med kr. 100.000 hver. Under sagen forklarede den ansvarlige for indkøbet af T-shirtene, at han havde udvalgt de to T-shirts hos Natex blandt 100 andre udstillede T-shirts i et showroom. Natex’s bestyrelsesformand forklarede, at de pågældende T-shirts var købt på et indisk marked. Begge parter forklarede, at de ikke var bekendt med, at der var tale om kopivarer. Bestseller forklarede, at T-shirtenes design var fremkommet ved kombination af figurer fundet i en bog. De havde været fremstillet i 38.000 eksemplarer og solgt under mærket Jack & Jones i Danmark og udlandet. Coop og Natex accepterede under sagen forbudet mod import af Bestsellers T-shirts.

Sø- og Handelsretten anførte i sin dom, at den ikke anså det for bevist, at T-shirtene var udtryk for så personlig og skabende en indsats, at de faldt ind under ophavsretslovens anvendelsesområde. De måtte derimod betragtes som uregistrerede EF-designs. Retten fandt samtidig, at de solgte T-shirts var slaviske kopier af de af Bestseller designede. Bestsellers T-shirts blev solgt i sommeren 2003 og Coop solgte kopierne i 2004. Retten mente herefter, at Coops og Natex’ professionelle indkøbere burde være bekendt med, at de indkøbte T-shirts var kopier, hvorfor Coop tilpligtedes at betale kr. 35.000 i erstatning til Bestseller og Natex tilpligtedes at betale kr. 65.000.

(Sø- og Handelsrettens dom af 25. januar 2006, sagsnr. V-0129-04)