www.hjallerup.dk

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/10 - 2005

Bynavne anvendt som domænenavne kan skabe særegne retlige problemstillinger.

Hjallerup er navnet på en by. En sådan en geografisk betegnelse kan der som udgangspunkt ikke erhverves særlige kendetegnsrettigheder til, som det er fastslået i flere afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne.

Registranten i denne sag havde siden 1998 anvendt domænenavnet til en hjemmeside, hvorpå alle foreninger og erhvervsdrivende i Hjallerup kunne blive optaget.

Hjallerup Samvirke, der er en paraplyorganisation for 43 foreninger i Hjallerup samt Hjallerup Marked, Borgerforeningen, og Handels- & Erhvervsforeningen i Hjallerup, indgav klage og bad om at få ”hjallerup.dk” overført til sig.

Registranten har på nævnets forespørgsel oplyst, at han har registreret en lang række andre domænenavne, herunder andre bynavne under top level domænet.dk.

Klagenævnet lagde til grund for afgørelsen, at registranten siden 1998 havde anvendt domænenavnet til en hjemmeside, hvorpå alle foreninger og erhvervsdrivende i Hjallerup kunne blive optaget og at Hjallerup Samvirke ikke havde godtgjort, at registranten i forbindelse med sin registrering havde handlet retsstridigt i forhold til Hjallerup Samvirke eller nogen, som de repræsenterede.

Da der ikke kunne godtgøres nogen form for retsstridighed og da registranten havde været først sin tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, så nævnet ikke noget grundlag for at verføre ”hjallerup.dk” til Hjallerup Samvirke.

(Afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne af den 2. september 2004 under j.nr. 481)