Volvodele - afgørelse af 13 november 2001 på www.difo.dk/klager/volvodele.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Med henvisning til varemærkelovens § 4 blev en uautoriseret forhandler af volvo reservedele tilpligtet at at overdrage domænenavnet til Volvokoncernen. Nævnet fandt at indklagedes brug af navnet som forretningskendetegn krænkede klagerens varemærkeret og var et forsøg på utilbørlig udnyttelse af Volvos gode renommé.