Uefa - afgørelse ultimo 2001 på www.difo.dk/klager/football.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Indklagede blev tilpligtet at overføre domænenavnet til Uefa da registreringen fandtes stridende mod god markedsføringsskik og gældende dansk ret: Indklagede kunne ikke dokumentere en påtænkt brug af domænet der sandsynliggjorde at der ikke kunne statueres overtrædelse af § 1.