Tysk forbud mod registrering af www.advokater-hannover.de

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

En dom fra Oberlandesgericht i Celle i Tyskland opretholder forbud mod tysk advokatfirmas registrering af domænet www.anvalt-hannover. . Dommen viser at virksomheder bør være forsigtige med at registrere generelle branche- eller fagnavne som virksomhedens eget domænenavne også selvom navnet registreres i forbindelse med et stednavn.

Ved en kendelse af 29. marts 2001 fandt retten, at offentligheden ved generiske søgninger på advokater kunne få den misvisende opfattelse at domænet dækkede over en fortegnelse over alle advokater eller advokatfirmaer i Hannover. Selve muligheden for at denne misforståelse kunne opstå fandt retten var et udtryk for ulovlig og vildledende markedsføring og dermed i strid med tysk markedsføringsret og retten forbød derfor advokatfirmas registrering af domænet.

Tilsvarende regler gælder i dansk ret jf. markedsføringslovens § 1 og § 5 og det er højest tænkeligt, at en dansk domstol vil nå det samme resultat som den tyske ret. Uddrag af dommen er i øvrigt tilgængelig på www.oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de , hvis man vælger recherche - Rechtsprechungs-Datenbank og søger efter www.anwalt-hannover.de.