Sø- og Handelsretten idømmer spambøde på 40.000 kr.

Print

Oprettet d. 10/4 - 2006

Sø- og Handelsretten har netop afsluttet en sag vedrørende spam med at idømme et firma, der udsendte 1.000 uopfordrede reklamemails, en bøde på 40.000 kr.

I henhold til markedsføringslovens § 6a må en erhvervsdrivende ikke uopfordret udsende reklamemateriale (spam) via e-mail.

I den sag, som Sø- og Handelsretten netop har afsluttet med en tilkendegivelse, havde et firma uanmodet fremsendt 1.000 e-mails, hvilket var i strid med markedsføringslovens spam-regel.

Forbrugerombudsmanden har tidligere udsendt en vejledning, hvorefter hver mail bødemæssigt skal takseres til 100 kr. I den pågældende sag ville denne beregningsmodel altså føre til en bøde på 100.000 kr.

I den såkaldte Debitel-dom afviste Højesteret imidlertid beregningsmodellen og nedsatte den af Sø- og Handelsretten fastsatte bøde på 2 mio. kr. til 400.000 kr. Med den aktuelle tilkendegivelse, hvorefter bøden altså blev fastsat til 40.000 kr., fulgte Sø- og Handelsretten dermed Højesterets beregningsmetode fra Debiteldommen.

Det er værd at bemærke, at der træder en ny markedsføringslov i kraft 1. juli 2006. I betænkningen, der ligger til grund for loven, anbefales det, at det er Forbrugerombudsmandens beregningsmodel, der anvendes som udgangspunkt for beregning af bødens størrelse.

På baggrund heraf må det fremadrettet forventes, at domstolene fastlægger bødeniveauet for udsendelse af spam i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens beregningsmodel, hvilket vil medføre et højere bødeniveau end hvad der følger af Højesterets nuværende praksis.