Softwarepatenter forkastet af Europaparlamentet.

Print

Oprettet d. 20/7 - 2005

Der bliver ingen harmonisering af softwarepatenter i denne omgang, efter at Europaparlamentet med stort flertal stemte imod det direktivforslag, der blev vedtaget af Ministerrådet den 18. maj 2004.

Parlamentets ordfører på sagen Michel Rocard, havde op til afstemningen fremsat en række ændringsforslag, der medførte, at både tilhængere og modstandere af direktivet endte med at stemme imod det.

Der vil således foreløbigt ikke ske en harmonisering af medlemslandenes regulering af softwarepatenter, med mindre Kommissionen fremsætter et nyt forslag med de nødvendige modifikationer.

(Advokatfuldmægtig Birgitte Toxværd og stud.jur. Kenneth Kring)

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.