Nye toplevel-domæner på vej

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 11/9 - 2008

Organisationen ICANN, som står for den globale koordination af domænenavne, besluttede for nyligt at iværksætte en plan for et nyt system, som skal fjerne en række af de hidtidige begrænsninger på toplevel-domænenavne.

Toplevel-domænet er den sidste del af en internetadresse som f.eks. .dk, .com, .org eller .net. Der har hidtil alene været 21 forskellige toplevel-domæner at vælge imellem for internettets brugere. Med den nye beslutning vil ICANN åbne mulighederne for, at ansøgeren selv kan vælge navnet på topleveldomænet, således at varemærker (fx .Cocacola), brancher (fx .service) og byer (fx .roskilde) kan registreres som toplevel-domænenavne.

Selvom etableringen af et toplevel-domæne som udgangspunkt vil ligge frit for alle, vil prisen og kravene til systemerne formentlig afholde alle andre end større virksomheder og organisationer fra at etablere toplevel-domæner. Prisen er endnu ikke fastlagt, men der har været talt om priser mellem 150.000 og 500.000 dollars.

Den kommende udvidelse af toplevel-domænenavne vil skabe en udfordring for varemærkeindehavere. Udvidelsen af antallet af toplevel-domænenavne vil gøre det sværere for den enkelte varemærkeindehaver at opdage domænenavne, som krænker deres varemærke, da kombinationsmuligheder mellem domænenavn og toplevel-domænenavn stiger betragteligt. Tiden må imidlertid vise om populariteten af de nye toplevel-domænenavne gør dette til et reelt problem.

For så vidt angår varemærkerettigheder og selve toplevel-domænenavnet har ICANN udtalt, at varemærker ikke automatisk vil blive reserveret. Den enkelte varemærkeindehaver må derfor, også ved toplevel-domæner, være opmærksom på eventuelle krænkelser. Der vil være en indsigelsesprocedure i registreringsprocessen, som giver rettighedsindehavere mulighed for at gøre indsigelse mod krænkelser. Ved flere berettigede registranter til det samme toplevel-domænenavn diskuterer ICANN i øjeblikket, om der skal indføres en form for auktion til afgørelse af hvem der opnår retten til domænet. Konklusionen på dette, samt de nærmere regler for indsigelser, priser mv., forventes at foreligge i løbet af 2009.

Ud over indsigelser vedrørende immaterielle rettigheder, vil der i indsigelsesprocessen også kunne rejses indsigelse mod toplevel-domænenavne, som er stødende mod den offentlige orden og moral.

Foruden udvidelsen i toplevel-domænenavne, vil det nye system også understøtte brug af andre typer tegn. Det nuværende system giver alene mulighed for at bruge tegn fra det romerske alfabet. Det er således ikke muligt at bruge kinesiske eller russiske tegn i domænenavnene, hvilket det nye system vil skabe mulighed for.

Det nye system forventes således at skabe nye markedsføringsmuligheder, men vil samtidig skabe nogle nye udfordringer for varemærkeindehavere.