Nye DIFO regler, køsystem, fordelingsprocedure, og æ, ø og å

Print

Oprettet d. 22/4 - 2005

DIFO har indført nye regler om registrering af domænenavne under .dk-domænet, hvilket indebærer en ændring af reglerne på 2 hovedområder. Dels etableres der et køsystem for allerede registrerede domænenavne, og dels vil der blive lavet en fordelingsprocedure ved en kommende udvidelse af det danske navnerum.

Udvidelsen vil blandt andet omfatte indførelsen af tegnene æ, ø og å, men det er uvist, hvornår indførelsen af specialtegn bliver en realitet. DIFO afholdt ultimo 2001 en høring om de nye regler, hvor offentligheden kunne kommentere og komme med ændringsforslag til de foreslåede regler og vi vil snarest vende tilbage med yderligere information om dette vigtige emne.