Ny type domænekrænkelser

Print

Oprettet d. 7/6 - 2005

I den seneste tid har en ny type domænekrænkelser bredt sig hastigt i det danske navnerum. Krænkelsen består i, at anonyme virksomheder med adresser i Costa Rica, Hong Kong og andre eksotiske steder registrerer domænenavne, som er identiske eller forvekslelige med store og kendte danske virksomheders og offentlige myndigheders kendetegn. Det er der for så vidt ikke noget nyt i; det nye er, at domænenavnene anvendes til at lede Internetbrugerne til hjemmesider, som indeholder ondartede koder.

Ondartede koder
Opslag på de registrerede domænenavne kan indebære, at der downloades og installeres en såkaldt trojansk hest på Internetbrugerens maskine, som downloader, installerer og aktiverer koder på maskinen. Dette kan – navnlig afhængigt af, om Internetbrugerens antivirus-program er opdateret – bevirke følgende:

1.
Der installeres en såkaldt dialer, som bevirker, at computere, der er tilsluttet Internet via modem, automatisk ringer op til udenlandske, overtakserede betalingsnumre, hvilket indebærer væsentlige omkostninger for ejeren af computeren.

2.
Der installeres en såkaldt bagdør på computeren, som giver andre adgang til og mulighed for at kontrollere og benytte brugerens computer, eksempelvis til udsendelse af ulovligt materiale som spam og børnepornografi.

3.
Der installeres og aktiveres et program, som præsenterer og henviser brugeren til pornografisk materiale og hjemmesider.

Web Phising
Denne form for misbrug adskiller sig fra traditionel Phising, hvor internetbrugere lokkes til at indtaste fortrolige oplysninger (eksempelvis passwords eller kreditkortinformationer) via en e-mailanmodning, som tilsyneladende er afsendt fra en virksomhed, som modtageren af e-mailen typisk vil opfatte som troværdig med en legitim interesse i at forespørge de fortrolige oplysninger. Der er her tale om webbaseret Phising, hvor registranten udnytter en kendt virksomheds eller offentlig myndigheds kendetegn til at lokke brugere til en hjemmeside, som påfører den besøgende alvorlige skadevirkninger.

Internetbrugere, som eksempelvis - i et forsøg på at finde hjemmesiden for Statens Bilinspektion - slår op på domænenavnet statensbilinspektion.dk, ledes til en hjemmeside, som umiddelbart vil forsøge at installere den trojanske hest.

Sanktionsmuligheder
Registreringerne og brugen af domænenavnene er helt åbenbart retsstridige, men for at kunne stoppe brugen af domænenavnene er kendetegnsindehaveren nødsaget til at foretage sig noget aktivt. Politiet har hidtil afvist at tage sig af problemet, så den mest nærliggende mulighed er at indbringe spørgsmålet for Klagenævnet for Domænenavne og anmode om at få overdraget det pågældende domæne.

Klagenævnet har allerede behandlet en række lignende domænenavnesager (eksempelvis om seruminstituttet.dk, frederikshavskommune.dk, disneysjov.dk og detkglteater.dk) og de pågældende domænenavne er i alle tilfælde blevet overdraget til klagerne. Klagenævnet bestræber sig desuden på at hastebehandle sagerne. Du kan læse mere om Klagenævnet for Domænenavne på hjemmesiden www.domaeneklager.dk.

Alternativt kan sagen indbringes for domstolene som en forbudsbegæring, men det vil typisk forlænge sagsbehandlingstiden, bl.a. fordi registranten enten har udenlandsk eller ukendt bopæl og dermed udenlandsk eller ukendt værneting.

Man får næppe noget ud af at kontakte registranten for at købe domænenavnet, eftersom registreringerne tilsyneladende ikke er foretaget med henblik på videresalg.

Oversigt over registreringer
I forbindelse med vores arbejde med domænesager har vi fået et overblik over, hvilke registreringer på det danske top level domæne, der anvender den skitserede form for Web Phising. Disse oplysninger fremgår også delvist af de afgørelser, Klagenævnet har truffet i de hidtidige lignende sager.

Link til Klagenævnets afgørelse i sagen vedrørende seruminstituttet.dk (http://www.domaeneklager.dk/uploads/740og741seruminstitutdkogseruminstit...).

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.