Musikevent - afgørelse af 23/10 på www.difo.dk/klager/musikevent.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Indklagede Lykke Music & Events, v/Jens Lykke, skulle anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet "musikevent.dk" var i strid med gældende dansk ret jf. markedsføringslovens §5 og blev pålagt at overføre domænenavnet klageren, MusikEvent ApS. Sidstnævnte antoges at have bedre ret til navnet bl.a. som følge at selskabets registrering af navnet som selskabsnavn i erhvervs- og selskabsstyrelsen.