Linking til mp3-filer ulovlig

Print

Oprettet d. 2/11 - 2005

2 drenge havde på deres hjemmesider lavet lister over musiknumre fra hvilke besøgende kunne linke direkte til de ønskede numre på eksterne servere ved hjælp af deep-linking. Det var således ikke nødvendigt at gå ind på andre hjemmesider for at downloade mu-siknumrene.

KODA, NCB m.fl. anlagde sag mod drengene og påstod dem dømt til at betale erstatning på 100.000 kr. samt bøde i.h.t. til ophavsretsloven. Sagsøgerne anførte til støtte for deres påstand, at drengenes link indebar ulovlig kopiering eller medvirken til ulovlig kopiering samt ulovlig tilgængeliggørelse og udbredelse af musiknumre.

Drengene havde i begrænset omfang hentet musikfiler til egne pc’ere samt uploadet 4 musikfiler til den enes hjemmeside og krænkede derved ophavsretlovens §§ 2, 65 og 66 samt forbuddet mod digital kopiering.

Retten fandt tillige, at alene linkningen til de ulovlige mp3 – filer svarede til offentlig fremførelse og da drengene ikke havde indhentet tilladelse til dette hos rettighedshaverne var der tale om en krænkelse af sidstnævntes ophavsret jvf. Lovens § 65 og 66. Retten fandt samtidig at drengene havde været klar over at de manglede samtykke og tilkendte sagsøgerne en erstatning på 100.000 kr.

Da den ene dreng døde inden sagens afslutning bortfaldt bøden for dennes vedkommende og retten lod også bøden til den anden dreng bortfalde, under hensyn til alder, manglende forsæt til økonomisk vinding og det forhold at mange andre havde foretaget lignende handlinger uden at dette havde ført til straf.
(Vestre Landsrets dom af 20. april 2001 - utrykt)