Kvikop.dk og Danbret.dk

Print

Oprettet d. 22/4 - 2005

I sagerne vedrørende ”kvikop.dk” af 27. marts og ”danbret.dk” af samme dato slår nævnet fast at virksomheder, der medvirker til registrering af domæner ikke opnår særlige rettigheder, hvis de foretager registreringen i eget navn.

I begge afgørelser lagde nævnet til grund, at der alene forelå et fuldmagtsforhold, men ingen særlige rettigheder til navnet. I sagen med ”danbret.dk” lagde nævnet videre til grund, at indklagede var uberettiget til at tilbageholde domænet under påberåbelse af, at klageren skulle have misligholdt sin betalingsforpligtelse. Indklagede havde ikke godtgjort, at han havde et krav mod klageren, som stod i den fornødne snævre forbindelse med besiddelsen til at kunne udøve tilbageholdsret.