IT-forhandler idømt bøde på fem kroner pr. udsendt spammail

Print

Oprettet d. 9/10 - 2007

Højesteret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom i en sag om en IT-forhandlers overtrædelse af spamforbudet i markedsføringsloven. IT-forhandleren blev pålagt en bøde på 25.000 kr. for udsendelse af ca. 5.000 spammails.

Sagen omhandlede IT-forhandleren Midt-Data A/S, der i 2004 havde udsendt ca. 5.000 e-mails, som indeholdt en invitation til en gratis computermesse, som virksomheden var medarrangør af. E-mailen blev blandt andet sendt til virksomhedens tidligere kunder. Flere af disse klagede til Forbrugerombudsmanden, da de ikke havde givet samtykke til at modtage e-mails med reklameindhold. Forbrugerombudsmanden meldte Midt-Data A/S til politiet.

Ifølge markedsføringslovens spamregler må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post med henblik på afsætning af varer, medmindre den pågældende har anmodet om det.

Under sagen påstod Midt-Data A/S, at indholdet af e-mailen ikke var reklame, men en invitation til en gratis computermesse om ny IT-teknik. Sø- og Handelsretten fastslog dog, at dette hørte under betegnelsen reklame, også af den grund, at der på messen også blev solgt varer af Midt-Data A/S. Udsendelsen af de ca. 5.000 e-mails var dermed ulovlig, og Midt-Data A/S blev dømt til at betale en bøde på 25.000 kr. svarende til ca. 5 kr. pr. e-mail. Retten lagde ved fastsættelsen af bødens størrelse vægt på antallet af e-mails og henvendelsernes karakter og indhold, der ikke reklamerede for konkrete produkter, men indbød de ca. 5.000 modtagere, der tidligere havde købt produkter hos Midt-Data A/S, til computermessen.

Selvom anklagemyndigheden under sagen havde nedlagt påstand om betaling af en bøde på 500.000 kr., ankede Midt-Data A/S dommen til Højesteret. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.