Højesteretsdom om domænenavnene borsen.com og boersen.com.

Print

Oprettet d. 4/10 - 2005

Højesteret afsagde den 30. august 2005 dom i sagen om domænenavnene borsen.com og boersen.com.

Dagbladet Børsen A/S registrerede i 1982 ordmærket ”BØRSEN”. I 1996 registrerede marketingsvirksomheden Digital Marketing Support ApS domænenavnene borsen.com og boersen.com.

”BØRSEN” er registreret som varemærke i Danmark for blandt andet alle former for IT tjenester.

Digital Marketing Support ApS er ifølge CVR beskæftiget med ”Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software”, hvilket indbefatter handel med domænenavne.

Sagen verserede først ved WIPO, som i 2001 traf bestemmelse om, at registreringen af domænenavnene skulle overføres til Dagbladet Børsen A/S.

Digital Marketing Support ApS anlagde herefter sag med påstand om, at anvendelsen af domænenavnene ikke krænkede Dagbladet Børsen A/S’s varemærkeret og at WIPO’s afgørelse ikke var bindende.

Højesteret fandt, at kendetegnene borsen og boersen var forvekslelige med ordmærket ”BØRSEN”, hvorfor erhvervsmæssig brug af borsen.com og boersen.com var en varemærkekrænkelse. Endvidere fandt Højesteret at registrering heraf var sket i ond tro. Betingelserne for at overdrage domænenavnet til Dagbladet Børsen A/S var således opfyldt.

Højesteret bemærkede endvidere, at domstolene ikke har til opgave at tage stilling til det private klagenævn, WIPO’s afgørelser.

Sø- & Handelsretten var tidligere kommet til samme resultat.

(Advokat Jesper Langemark og stud.jur. Maria Riis-Vestergaard Sørensen)

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.