Hotelbornholm - afgørelse af 18. december på www.difo.dk/klager/hotelbornholm.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Klageren, Hotel Bornholm ApS, havde siden opførelsen i 1972-1974 været drevet under denne betegnelse.

Indklagede drev bl.a. Hotel Hoffmann på Bornholm.

Nævnet fandt at parternes ydelser var sammenlignelige og at klageren var beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gjorde brug af navnet på en måde, som var egnet til at skabe forveksling, jf. herved markedsføringslovens § 5, og pålagde indklagede at overdrage domænenavnet til klageren.