Forslag til EU-afgørelse: Ikke pligt til udlevering af oplysninger om fildelere

Print

Oprettet d. 12/10 - 2007

En generaladvokat for EF-domstolen har netop afgivet sin indstilling til afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt internetoperatører har pligt til at afsløre identiteten på mistænkte fildelere. Generaladvokatens forslag til afgørelse er benægtende, men domstolens endelige afgørelse ventes senere på året.

Sagsøger i sagen er en sammenslutning af producenter og udgivere af hovedsageligt musik, som havde observeret, at internetudbyderens netværk blev brugt til ulovlig deling af musikfiler. Disse musikfiler havde sagsøgers medlemmer ophavs- og licensrettigheder til, hvorfor sagsøger ønskede at anlægge sag mod nogle brugere af netværket. Via såkaldte IP-adresser og tidspunkt for benyttelse af IP-adresserne, havde sagsøger identificeret de brugere, der foretog den ulovlige fildeling. Sagsøger var imidlertid ikke bekendt med disse brugeres navn og bopæl, og anmodede derfor sagsøgte om udlevering af disse oplysninger. Dette nægtede sagsøgte under henvisning til, at sådanne oplysninger ifølge spansk ret kun kunne kræves udleveret i forbindelse med kriminalsager og sager vedrørende den offentlige orden og nationale sikkerhed.

Den spanske domstol var i tvivl om fortolkningen af en række EU-direktiver, herunder e-handelsdirektivet og infosocdirektivet, i relation til internetudbyderens ret til at nægte at udlevere oplysningerne og indgav derfor et såkaldt præjudicielt spørgsmål for EF-domstolen.

Et endeligt svar på det forelagte spørgsmål forventes først senere på året. En af generaladvokaterne har i sin indstilling til EF-domstolens afgørelse anført, at ”det er foreneligt med fællesskabsretten, når medlemsstater udelukker, at personlige trafikdata udleveres med henblik på retsforfølgning af krænkelser af ophavsrettigheder i et civilt søgsmål.”

Såfremt dette bliver dommens resultat, vil EU-landene kunne indføre eller opretholde lovgivning, som forhindrer, at internetudbydere i forbindelse med civile søgsmål forpligtes til at udlevere oplysninger om personer, der er mistænkt for ulovlig fildeling på udbyderens netværk. Udtalelsen vedrører ikke strafferetlig forfølgning, i hvilke tilfælde oplysningerne skal udleveres til de kompetente statslige myndigheder.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.