Dom i sag om fildeling

Print

Oprettet d. 21/3 - 2007

Vestre Landsret afsagde den 30. januar 2007 en dom i en sag om deling af film via fildelingsprogrammet ”DC++”.

Sagsøgte havde via Internettet downloadet fildelingsprogrammet DC++. Via programmet kunne han komme i kontakt med andre, der også benyttede programmet, og dele filer, herunder film og andet ophavsretligt beskyttet materiale.

Sagsøgeren, der var mandatar for en række videogramdistributører i Danmark, havde ved en kontrollant downloadet en film, der var gjort tilgængelig af den sagsøgte. Kontrollanten optog billeder af sin skærm i forbindelse med kontrollen. Af skærmbilledet fremgik 195 filer, der var gjort tilgængelige af sagsøgte. Ud for de forskellige titler var angivet ”By Guffy”. Guffy var et blandt flere alias, som sagsøgte havde benyttet i forskellige chat-rum, men også ved brug af programmet ”DC++”. Af skærmbillederne fremgik endvidere, hvad kontrollanten foretog sig, herunder at downloadingen var igangværende, samt størrelsen på det materiale, som kontrollanten havde downloadet. Det fremgik, at den samlede fil fyldte knap 700 MB, hvilket på tidspunktet var størrelsen for en spillefilm. Det kunne derfor konkluderes, at en hel film var gjort tilgængelig af sagsøgte.

Kontrollanten havde via et program hentet sagsøgtes IP-adresse, som kunne identificere hvem, han downloadede filen fra. Via IP-adressen fandt kontrollanten således frem til sagsøgte.

Landsretten fandt det på baggrund af ovenstående ubetænkeligt at lægge til grund, at sagsøgte havde kopieret og uploadet de film, der fremgik af kontrollantens skærmbilleder, og sagsøgte fandtes således at have medvirket til, at andre kunne downloade dem. Sagsøgte havde derfor krænket videoprogramdistributørernes rettigheder og dermed overtrådt ophavsretsloven. Sagsøgte blev dømt til at betale erstatning udmålt til 70 kr. pr. offentliggjort film. Uanset der fremgik 195 filer, havde sagsøgte valgt at begrænse sagen til 172, som yderligere var nedsat med 20 % for at eliminere eventuelle usikkerheder om rettighederne til de omhandlede værker. Sagsøgte blev desuden dømt til at slette de ulovlige filmoptagelser. Retten fandt endelig, at overtrædelsen i det mindste var groft uagtsom, hvorfor sagsøgte også blev idømt en straf.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.