Diba; afgørelse af 13. december 2001 på www.difo.dk/klager/diba.html

Print

Oprettet d. 20/2 - 2005

Den 7. januar 2000, da indklagede lod ”diba.dk” registrere som domænenavn, havde klageren, DiskontoBanken A/S, i en årrække anvendt betegnelsen ”DiBa” som en karakteristisk del af navnene for flere af klagerens selskaber, der drev forskellige former for finansiel virksomhed, ligesom betegnelsen indgik som en karakteristisk del af navnene på en række af klagerens produkter (DiBa Billån, DiBa Familielån mv.). Nævnet lagde til grund, at der som følge af denne brug var blevet stiftet en varemærkeret for klageren til at gøre brug af tegnet DiBa og dermed lignende tegn for finansiel virksomhed, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.

Til stiftelse af en kolliderende varemærkeret for indklagede, som klager eventuelt kunne siges at have skullet reagere på, jfr. passivitetsreglen i varemærkelovens § 9, krævedes ifølge nævnet, at omverdenen havde fået kendskab til anvendelsen ved en markedsføringsmæssig aktivitet. Det forhold, at Københavns Fondsbørs havde tildelt indklagede en identifikationskode, som indeholdt tegnet DIBA, og at Lokale Pengeinstitutters Informationssystem gjorde brug af en sådan identifikationskode for indklagede, indebar ikke, at der var blevet stiftet nogen varemærkeret.

Nævnet pålagde derfor Din Bank at overdrage domænenavnet til klageren, DiskontoBanken A/S.