Datatilsynets udtalelser om RKI's produkt Delphi Scoring

Print

Oprettet d. 31/10 - 2005

Datatilsynet har udtalt, at RKI har pligt til at underrette de personer og virksomheder, som RKI foretager en kreditbedømmelse af. Ligeledes skal RKI oplyse hvem, der har bestilt kreditbedømmelsen.

Experian A/S ejer RKI Kredit Information A/S og KOB A/S, som begge udbyder produktet Delphi Scoring. Delphi Scoring er en kreditbedømmelse af en person eller virksomhed, som foretages på foranledning af en kunde.

Datatilsynet påbegyndte i juli 2005 en undersøgelse af Delphi Scoring og har siden ad to omgange udtalt sig herom.

Den 2. september 2005 tog Datatilsynet stilling til, hvorvidt Experian A/S har pligt til at underrette de personer og virksomheder, der er udarbejdet en Delphi Score på.

I sin vurdering, lagde Datatilsynet vægt på følgende:

- Delphi Scoren er en kreditbedømmelse.

- Experian A/S er dataansvarlig for de
personoplysninger, der behandles i forbindelse med
udarbejdelsen af Delphi Scoren.

- Experian A/S har ikke hjemmel til at behandle
oplysninger om personnummer på de personer, der er
udarbejdet en Delphi Score på.

Datatilsynet konkluderede, at Experian A/S efter persondataloven skal give meddelelse til de personer og virksomheder, der er udarbejdet en Delphi Score på. Desuden skal Experian A/S ophøre med at behandle oplysninger om personnumre i forbindelse med udarbejdelsen af Delphi Scoren.

Den 3. oktober 2005 besvarede Datatilsynet spørgsmålet om, hvorvidt Experian A/S på opfordring har pligt til at give de personer og virksomheder, der er udarbejdet en Delphi Score på, indsigt i, hvem der har bestilt scoren. Datatilsynet besvarede dette spørgsmål bekræftende med henvisning til indsigtsretten i persondataloven.

Datatilsynet afventer en yderligere redegørelse fra Experian A/S for at kunne tage endelig stilling til Delphi Scorings forenelighed med persondataloven.

Kontaktpersoner
Advokat Jesper Langemark og advokatfuldmægtig Birgitte Toxværd

Læs udtalelsen på Datatilsynets hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk/include/wrapper.asp?art_id=720

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.