Bøder for spam - fastsat lavere end tidligere

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 2/5 - 2007

Forbrugerombudsmanden har tidligere fastlagt retningslinjer for bødepraksis, der hed 10.000 kr. for de første 100 e-mails og 100 kr. pr. afsendt e-mail derudover. Jeg henviser til refera-terne på Lovorientering af disse afgørelser. Denne dom, Midt Data-dommen, benytter sig af en lavere udmåling.

Sagens baggrund var, at Midt Data i august 2004 havde sendt ca. 5.000 e-mails ud med en invitation til en computermesse til tidligere kunder, der hverken havde anmodet om informa-tionen eller havde samtykket i at modtage informationen.

Efter markedsføringsloven § 6 a er markedsføring pr. e-mail underlagt en ordning, som forud-sætter, at modtageren har sagt positivt ja til at modtage et tilbud, medmindre der er tale om tilbud på varer, som er ensartet i forhold til varer kunden tidligere har købt hos afsenderen.

Midt Data var arrangør af den konkrete messe, og modtog betaling af udstillere for standplad-ser, ligesom Midt Data afholdt alle udgifter. Midt Data havde også selv en stand på messen. Adgang til messen var gratis.

Eftersom Midt Data var arrangør af messen samt benyttede denne til at sælge egne produkter fandt Sø- og Handelsretten i januar 2007, at udsendelsen af e-mails var i strid med markeds-føringsloven § 6 a, stk. 1.

Ud fra antallet af henvendelser og disses karakter og indhold, blev bøden fastsat til 25.000 kr.

Det ses, at denne bøde svarer til en bod på ca. 5 kr. pr afsendt e-mail.

Sø- Handelsretten begrundede fastsættelsen af bøden med, at der var tale om generelle mar-kedsføringsskridt overfor tidligere kunder og ikke konkrete markedsføringstilbud. Disse krite-rier skal altså nu begrunde lavere bøder.

(Sø- og Handelsrettens dom, M-0005-05 – anket til Højesteret den 9. marts 2007, HR 107/07)