Bortvisning som følge af filoverførsel berettiget

Print

Oprettet d. 25/9 - 2007

Ved dom af 30. marts 2007 tog Vestre Landsret stilling til en medarbejders filoverførsel til sin private computer.

En medarbejder blev bortvist på grund af udeblivelse og i den forbindelse afbrød arbejdsgiveren samtidig medarbejderens adgang til arbejdsgiverens it-netværk. Uden arbejdsgiverens vidende herom rettede arbejdstageren imidlertid henvendelse til arbejdsgiverens it-afdeling og fik genoprettet forbindelsen. Medarbejderen overførte herefter 31 filer, der tilhørte arbejdsgiveren, til sin egen private computer, inden forbindelsen igen blev afbrudt.

For så vidt angik denne filoverførsel slog Landsretten fast, at medarbejderen havde indtaget en betroet stilling, og at filoverførslen var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som berettigede arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.