www.mobilsiden.dk

Print

Oprettet d. 26/8 - 2005

I afgørelsen af 6. juni 2002 vedrørende www.mobil-siden.dk fandt nævnet ikke at klageren, der selv havde registreret www.mobilsiden.dk kunne opnå beskyttelse med henvisning til varemærkeloven eller markedsføringsloven. Nævnet fandt ikke at ordet ”mobilsiden” havde tilstrækkeligt særpræg til at være tjenligt som varemærke eller kendetegn for en virksomhed. Nævnet fandt det ej heller godtgjort, at indklagede lukrerede på klagerens virksomhed og afviste dette anbringende fra klageren.

Afgørelsen falder i tråd med flere afgørelser af samme dato vedrørende www.airtaxa.dk, www.edbhuset.dk og en tidligere afgørelse vedrørende ”netboghandel” fra 9. januar 2002. Men havde klageren nået at få registreret varemærkeret til navnet ”mobilsiden” var resultatet måske blevet et andet jf. afgørelsen vedr. www.netdoktoren.dk, hvor nævnet lagde vægt på, at klageren, netdoktor.dk, havde varemærkeregistrering. Det er således fortsat usikkert om domæneklagenævnet kan og vil afvise en klager med et varemærkeregistreret domænenavn, hvor nævnet finder, at ordet ikke har tilstrækkeligt særpræg til at kunne opnå beskyttelse efter varemærkeloven.