Nye afgørelser fra domæneklagenævnet i 2. kvartal 2002

Print

Oprettet d. 26/8 - 2005

Der er i det seneste kvartal sket et mindre fald i antallet af afsluttede klagesager fra 22 til 17. Under hensyntagen til at nævnet har holdt sommerferie, kan dette fald dog næppe tages som udtryk for, at vi fremover vil se et faldende antal sager. Omvendt har de fleste af afgørelserne ikke større præjudikatsværdi, da de fleste problemstillinger tidligere har været behandlet af nævnet. Der er dog i perioden en del sager hvor nævnet har måtte vurdere om et registreret navn havde et særpræg, der gjorde navnet beskyttelsesværdigt eller om der var tale om ord af beskrivende art, hvortil der ikke kunne opnås eneretsbeskyttelse. Denne sondring kan være interessant for mange erhvervsdrivende og flere afgørelser er derfor kort gennemgået.

Som hidtil kan samtlige afgørelser i øvrigt læses i deres fulde omfang på www.difo.dk/klageafg.html