20 Afgørelser fra Danske klagenævn i perioden 3. september 2001 til 18. december 2001

Print

Oprettet d. 15/2 - 2005

I de tidligere numre af lovorientering er alle afgørelser fra det danske klagenævn blevet gengivet meget udførligt. De seneste afgørelser indeholder dog ikke meget nyt og nævnets praksis ser ud til at ligge rimelig fast ligesom problemstillingen i mange af de nyeste sager ikke afviger fra tidligere sager. Omtalen af afgørelserne vil derfor fremover være meget kort, med mindre afgørelserne antages at have præjudikatsværdi for afgørelsen af nye problemstillinger eller retsforhold. Til gengæld vil der ud for hver afgørelse være et link til afgørelsens fulde ordlyd på klagenævnets hjemmeside.