Udlæg i andelsboliger - først fra 1 februar

Print

Oprettet d. 20/12 - 2005

Siden den sidste artikel om dette emne har justitsministeriet efter pres fra flere andelsboligforeninger udsat datoen for den nye lovs ikrafttræden fra den 1 januar til den 1 februar.

Det er således først fra denne dato og ikke den 1 januar, at der kan opnås udlæg i andelsboliger.