Fogedretten skulle acceptere kreditors bevisførelse ved dokumenter og vidneforklaring af direktøren i et selskab, som var part i sagen.

Print

Oprettet d. 14/7 - 2005

I en retssag – også i en fogedretssag - opfattes direktøren i et selskab, der er part i sagen, som udgangspunkt ikke selv som part men derimod som et vidne, med mindre der er tale om ganske små virksomheder.

Det fremgår af Retsplejelovens § 597, at fogedretten kun må acceptere bevisførelse i form af dokumentbevis eller ”partsforklaring” – altså en forklaring, der afgives enten af kreditor eller af skyldneren. Og dette omfatter som beskrevet ikke direktøren i et selskab.

Derfor havde fogedretten på forhånd afvist at behandle en sag, som forudsatte bevisførelse i form af dokumenter og afhøring af direktøren i det selskab, som var kreditor. I domsreferatet er der ikke givet nærmere oplysninger om størrelsen af det pågældende selskab.

Vestre Landsret bestemte, at fogedretten – uanset reglen i Retsplejelovens § 597 - skulle acceptere den ønskede bevisførelse, og at det derfor var uberettiget at afvise sagen på forhånd.

Afgørelsen viser, at det er muligt, at direktøren i et selskab, som er part i en fogedsag, kan anses som ”part” for så vidt angår bevisførelsen.

(V.L.K. af 22. februar 2005 i kæresag B-0052-05 – UfR 2005.1637)