Personskade - omgørelse af lovgrundlaget

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 7/3 - 2005

Normalt orienterer jeg ikke i erstatningsret om erstatningsemner,der ikke er erhvervsrelaterede men da det vil have betydelig almen interesse skal jeg kort redegøre for et lovforslag som ventes væsentligt at forøge personskadeerstatninger.

Efter forslaget vil såvel niveauet for godtgørelse for svie og smerte som for varigt mén blive forhøjet væsentligt.
Erhvervsevnetabets omfang fastsættes som hidtil med visse modifikationer, men erstatningen skal fastsættes til et kapitalbeløb,der udgør skadelidtes årsløn ganget med erhvervsevnetabsprocenten og en faktor 10 – mod i dag en faktor 6. Erstatningen vil til gengæld blive nedsat allerede fra det fyldte 30. år. For børn under 15 år vil der blive ydet en standarderstatning for erhvervsevnetab på baggrund af en fastsat årsløn på kr. 276.000,- ganget med méngraden og ganget med en faktor 10.

I voldsoffererstatningsloven vil der efter forslaget fremover ikke skulle ske modregning med forsikringsydelser eller andre ydelser, med mindre disse har karakter af virkelig skadeserstatning.

Der er en lang række øvrige forslag i pakken, men disse er formentlig dem der vil tiltrække sig størst opmærksomhed (Ændring af lov om erstatningsansvar og voldsofferloven m.v. L143 af 10. januar 2001).