Ikke ansvar for manglende fuldmagt - manglende årsagssammenhæng

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 11/8 - 2005

Hotel Bogense Kyst blev solgt i 1997, og den nye ejer lejede hotellet ud til et driftsselskab, der herefter drev det. Den person, der indtil overdragelsen havde været hotel, blev ansat af det nye driftsselskab, og bestilte en musiker til en række arrangementer på hotellet.

Imidlertid havde hotelchefen fejlagtigt angivet den
tidligere hotelejer som kontraktspart i stedet for driftsselskabet, og derfor fremstod kontrakten som underskrevet af hotelchefen på den tidligere ejers vegne.

Musikeren mistede sit honorar, da driftsselskabet gik konkurs, og forsøgte herefter at gøre det gældende mod hotelchefen.

Det var givet, at hotelchefen ikke var
tegningsberettiget for den tidligere ejer på det tidspunkt, hvor han indgik kontrakten med musikeren, og derfor blev sagen ikke fortsat forfulgt mod den tidligere hotelejer, men alene mod hotelchefen.

Efter aftalelovens § 25 kan blive erstatningspligtig, hvis man fremstår, som om man har fuldmagt til at binde nogen, og man rent fak-tisk ikke besidder en sådan fuldmagt, og det var det argument, musikeren støttede sig til.

Imidlertid havde musikeren erkendt, at han ville have accepteret driftsselskabet som kontraktspart, hvis hotelchefen ikke havde begået denne fejl at anføre den tidligere hotelejer som medkontrahent. Det betød i realiteten, at musikerens tab ikke var en følge af, at kontrakterne ikke kunne gøres gældende mod den tidligere ejer.

(U2203.427V)

Kommentar: Hvis ikke hotelchefen havde begået fejlen, havde det rigtige driftsselskab stået som kontraktspart, og også i den situation ville musikeren have mistet sit honorar. Man taler i erstatningsret om
alternativsituationen som den situation, der ville have været gælden-de, hvis en bestemt fejl ikke var opstået. Ofte er det svært at fastsætte, hvad alternativsituationen ville have været, men i denne sag var det nemmere – kontrakten ville stadig have været indgået, driftsselskabet ville sta-dig have været konkurs og musikeren ville stadig have mistet sine penge.

Man kan sige, at de danske domstole ikke understøtter krav om erstatning for fejl, som ikke har haft nogen konsekvenser.