Erstatningsansvar som følge af en kommunes salg af et gadebelysningsanlæg -forkert ejer.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/7 - 2005

Hvis man sælger noget, der ikke tilhører en vil det tab som den reelle ejer er blevet påført skulle erstattes, og det eksemplificerer denne afgørelse.

Et andelsselskab havde i sin tid etableret gadebelysning i byen Sunds og havde tillige stået for vedligeholdelsen og driften af gadebelysningen mod opkrævning af tilslutningsafgift og forbrugsafgift hos medlemmerne.

Efter vedtagelse af elforsyningsloven i 1976 og efter en række afgørelser fra det daværende Monopoltilsyn, forløberen for Konkurrencerådet, kunne andelsselskabet ikke længere finansiere driften gennem opkrævning af betaling for elektriciteten. Som følge heraf overgik driften og retten til nyanlæg af gadebelysningen i Sunds i 1983 til Herning kommune.

17 år efter besluttede Herning kommune at sælge det samlede gadebelysningsanlæg langs det kommunale vejnet til Energigruppen Jylland A/S, der også fik overdraget vedligeholdelsen.

Da andelsselskabet fandt ud af, at Herning kommune havde solgt gadebelysningsanlægget forsøgte det at få Herning kommune til at anerkende, at andelsselskabet aldrig havde solgt gadebelysningsanlægget til kommunen, men kun driften og retten til nyanlæg, men da Herning kommune nægtede dette måtte andelsselskabet gå rettens vej.

I den forbindelse fik andelsselskabet medhold i, at Herning kommune ikke på noget tidspunkt havde overtaget selve gadebelysningsanlægget og at Herning kommune derfor uberettiget havde solgt belysningsanlægget uden andelsselskabets godkendelse.

Erstatningen blev sat til godt kr. 1.600.000,-.

(Vestre Landsrets dom af 17. februar 2005 i sag 8 afd. B-0812-02, UfR 2005.1622V)