Tidspunkt for syn og skøn

Print

Oprettet d. 15/2 - 2005

I den første sag begærede udlejeren ved fastsættelsen af lejen i et erhvervslejemål syn og skøn udmeldt i henhold til erhvervslejelovens § 81, stk. 5. Lejeren protesterede herimod og påstod subsidiært, at syn og skøn først skulle udmeldes, når parterne havde fremlagt oplysninger om sammenligningslejemål. Boligretten havde taget udlejerens anmodning om syn og skøn til følge.

Vestre Landsret bemærkede, at i hvert fald lejeren ønskede at fremlægge oplysninger om sammenligningslejemål.

Vestre Landsret fandt det herefter rigtigst, at syn og skøn afventede fremlæggelsen af disse oplysninger og eventuelle oplysninger om sammenligningslejemål, som udlejer måtte ønske at fremlægge. Begæring om syn og skøn blev derfor ikke taget til følge.

(Vestre Landsrets kendelse af 28. juni 2001 i kære 2. afd. B-0360-01/T:BB, 2001, side 519.)