Lægdommer var inhabil i en erhvervslejesag

Print

Oprettet d. 4/3 - 2005

En lægdommer, i en erhvervslejesag, var ejer af 2 ejendomme med butikslejemål og administrerede 2 af de i sagen påberåbte sammenligningslejemål, hvoraf det ene lejemål ejedes af lægdommerens søster.

Landsretten fandt, efter en samlet bedømmelse, at der forelå sådanne omstændigheder, at der kunne rejses tvivl om lægdommerens fuldstændige upartiskhed, jf. erhvervslejelovens § 76, jf. retsplejelovens § 61. Som følge heraf bestemte landsretten, at lægdommeren skulle vige sit sæde under den konkrete boligretssags behandling.

(Tidsskrift for Bolig- og Byggeret - T:BB 2002, p. 285).